:Bayt.com
e-Learning 人才寻猎 人才招聘 

Bayt.com是中东地区首屈一指的招聘类网站,旨在提供完整的一站式雇佣解决方案和职业规划。Bayt.com成立于2000年,支持英语、阿拉伯语和法语,为中东地区和北非地区的雇主提供最快、最及时、最有效和最高效的方法,使之找到合格的应聘者,同时,也为正在找工作的人们找到好工作。

 
 

    :xxx-xxxxxxx

    :xxx-xxxxxxx
E-mail
 
RMB
 

 
   
RSS Feeds
/ / / / Copyright © 2002 - 2020 HRoot, Inc.
Powered by